Waarom Voynich

Het is de link naar onderwerpen, zaken en thema's die soms lastig te begrijpen zijn. Juist nu, in een tijd  waar de 4de industriële revolutie opkomt, klimaatverandering dagelijk merkbaar begint te worden en je blijkbaar mee moet doen met de circulaire economie. Dan bekruipt je soms het gevoel dat je ergens naar kijkt maar niet kunt ontcijferen wat het is. Je krijgt het ook vaak meerdere keren is horen dat je er iets mee moet doen maar je weet nog niet precies wat.

Ditzelfde gevoel hebben vele mensen die bekend zijn met het Voynichmanuscript , de heilige graal van de cryptografie.
Voor het oog zijn het bekende tekens en illustraties maar als je goed kijkt blijken het onherkenbare tekeningen en woorden te zijn die soms zelfs 3 keer worden herhaald.

Het kalfsperkamente manuscript zal zijn gemaakt in de vroege 15de eeuw een periode wat samenvalt met de opkomst van het geheimschrift in Europa.
Het manuscript is vernoemd naar Wilfrid Voynich die het in 1912 dit mysterieuze boek in handen had gekregen.

Teams van professionele cryptografen en amateurcryptografen, inclusief roemrijke codebrekers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en geleerden van de Nasa hebben geen van allen ook maar een enkel woord kunnen ontcijferen. Tot 2013, toen ontdekte Marcelo Montemurro dat er een patroon in zat wat overeenkwam met 'echte' talen. In 2014 kwam professor Stephen Bax van de Universiteit van Yale met de eerste, zij het een kleine, plausibele vertaling. Het gaat hem echter nog vele jaren duren om het af te ronden.